SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Informacja o podręcznikach do religii na rok szkolny 2020/2021

Podręczniki i karty pracy obowiązujące na lekcjach religii nie są refundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z tym, że zmieniła się Podstawa programowa nauczania religii w szkołach, od roku szkolnego 2020/2021 cyklicznie będziemy wprowadzać nowe podręczniki z wydawnictwa Jedność. W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują podręczniki (i dodatkowe karty pracy w kl. 2-3) dwóch wydawnictw:

Jedność z Kielc w klasach 1 i 5,

Św. Wojciech z Poznania w klasach 2, 3, 4, 6, 7, 8.

Uprzejmie prosimy o samodzielne zakupienie pozycji odpowiednio do poziomu nauczania według wskazówek zawartych w poniższej tabeli.

Tabela do pobrania

 


 

 

Szkolna Baza Projektów Edukacyjnych

Tematy Projektów