SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego

Rekrutacja

Rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstwowej 2019/2020-link

Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020-link

 

INFORMACJA O NABORZE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym :

4.03.2019 – 20.03.2019r. Wydrukowane wnioski składamy w sekretariacie do 21.03.2019r. do godz.16.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym :

30.05.2019 – 6.06.2019r. Wydrukowane wnioski składamy w sekretariacie do 7.06.2019r. do godz.16.00

 

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym :

20.02.2019 - 13.03.2019r. Wydrukowane wnioski składamy w sekretariacie do 14.03.2018r. do godz. 14.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym :

6.05.2019 - 9.05.2019. Wydrukowane wnioski składamy w sekretariacie do 10.05.2O19r. do godz.16.00