SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego

Opłaty za obiady i herbatę

Ważna informacja dla rodziców

Szanowni rodzice, opłaty za obiady i herbatę uiszczać należy przelewem na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 35

ul. Nakielska 273,

85-391 Bydgoszcz

Numer konta

Bank Pekao SA

62 1240 6452 1111 0010 7498 5273

 

1.         Wpłat gotówkowych nie będzie przyjmował intendent szkoły ani żaden pracownik szkoły.

2.         Przelew należy wykonać w terminie do 10 każdego miesiąca

3.         Opłata za miesiąc marzec 2020 wynosi 19 obiadów po 4,00zł = 76,00zł . W czasie rekolekcji szkolnych 23, 24 i 25 marca obiadów nie będzie.

4.         Miesięczny koszt herbaty 4,00 zł.

5.         W przelewie należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz numer obiadowy (o numer obiadowy ucznia można dowiedzieć się w sekretariacie szkoły lub telefonicznie).

6.         W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów dla uczniów, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu (tel.52 379 68 99) , najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpi rezygnacja.

7.         W przypadku nieobecności ucznia należy zgłosić fakt rezygnacji obiadu  najpóźniej do godz. 10.00 do sekretariatu.

 

SZCZEGÓLNA PROŚBA DO RODZICÓW

Cena za 1 obiad wynosi 4,00zł

Cena za 1 miesiąc za herbatę wynosi 4,00zł

Prosimy nie dokonywać nadpłat, ponieważ stwarza to ogromny problem w rozliczeniu obiadów w urzędzie.

Jeżeli rodzic ma wątpliwości w rozliczeniu obiadów, proszę o kontakt telefoniczny 52 379 68 99.

 

 

1.        Wpłat gotówkowych nie będzie przyjmował intendent szkoły ani żaden pracownik szkoły.

2.        Przelew należy wykonać w terminie do 10 każdego miesiąca

3.        Opłata za miesiąc luty 2020 wynosi 14 obiadów po 4,00zł = 56,00zł

4.        Miesięczny koszt herbaty 4,00 zł.

5.        W przelewie należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz numer obiadowy (o numer obiadowy ucznia można dowiedzieć się w sekretariacie szkoły lub telefonicznie).

6.        W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów dla uczniów, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu (tel.52 379 68 99) , najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpi rezygnacja.

7.        W przypadku nieobecności ucznia należy zgłosić fakt rezygnacji obiadu  najpóźniej do godz. 10.00 do sekretariatu.