SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego

Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności

                                                                                                                                                                 

NAZWA

PROWADZĄCY

KLASY

TERMIN

SALA

Matematyka

M.Sodel

8a

8c

Piątek 8:00-8:45
Piątek 8:50-9:35

4

Matematyka

M.Sodel

5a

Środa 10:40-11:25

39

Matematyka

I.Malicka

5b

Poniedziałek 14:45-15:30

46

Matematyka

A.Sodel

5c

5d

Piątek 13:50-14:35
Środa 12:45-13:30

17

17

Matematyka

M.Sodel

6a

Poniedziałek 14:45-15:30

17

Matematyka

A.Delik

7a

8b

Czwartek 8:00-8:45
Czwartek 8:50-9:35

46

46

Koło ucznia zdolnego

A.Sodel

8b

Piątek 8:00-8:45

17

Koło literackie

G.Czajkowska

8c

5d

Czwartek14:45-15:30
Piątek 11:35-12:20
Piątek 12:45-13:30

45

45

Koło biologiczne

J. Kamińska

6b

Środa 11:35-12:20

3

Koło biol.-chem.

J.Kamińska

8a

Wtorek 14:45-15:30

35

Zespół muzyczny „EFFATHA” i koło gitarowe

Koło gitarowe

D.Peplinska

Grupa III

 

GRUPA II

GRUPA I

Wtorek 14:45-15:30

 

 

Wtorek 8:50-9:35


Piątek 13:50-14:35

7

 

5

6

Koło wyrównawcze

K.Kobierowska

2a

2b

Czwartek 8:00-8:45
Czwartek11:35-12:20

39

Kuźnia talentów

E.Dymska

3a

Czwartek15:35-16:20

18

Koło wyrównawcze

K.Sobolewska

1a

Poniedziałek 11:35-12:20

 

stołówka

Tropiciele wiedzy

M.Ostrycharczyk

2c

Czwartek15:35-16:20

21

Mini-siatkówka

K.Ryzop

4-6

7-8

Środa 16:20-17:10
Środa 17:10-18:00

sala gim.

Pierwsza pomoc

K.Ryzop

4-8

Czwartek12:20-12:45

sala gim.

Język angielski

A. Blicka

4-8

Poniedziałek 12:20-12:45

8

Koło wyrównawcze

K.Błażejak

1b

Wtorek 10:40-11:25

39

Język angielski

E.Kowalska

6a,b,c

Czwartek14:45-15:30

47

Koło geograficzne

K.Krajewska

6a

Środa 14:45-15:30

12

Koło wyrównawcze

D.Mierzyńska

2b

Poniedziałek 14:35-15:30

21

Język polski

E.Napora

8b

7a,b

Środa 8:00-8:45

Wtorek 14:45-15:30

8

6

Koło wyrównawcze

B.Szczutkowska

3b

Środa 8:50-9:35

Środa 9:40-10:25

26

SKS -LA

V.Kuśmider

SP

Wtorek 16:20-17:30

sala gim.

SKS

badminton

gry i zabawy ruchowe

B.Kruszyńska-Henke

SP

Poniedziałek 16:30-17:30

Czwartek16:30-17:30

Sobota 9:00-10:00

            10:00-11:00

sala gim.

 

sala gim.

NAZWA

PROWADZĄCY

KLASY

TERMIN

SALA

Matematyka

M. Sodel

8a

8c

Piątek 8:00-8:45
Piątek 8:50-9:35

4

Matematyka

M. Sodel

5a

Środa 10:40-11:25

39

Matematyka

I. Malicka

5b

Poniedziałek 14:45-15:30

46

Matematyka

A. Sodel

5c

5d

Piątek 13:50-14:35
Środa 12:45- 13:30

17

17

Matematyka

M. Sodel

6a

Poniedziałek 14:45-15:30

17

Matematyka

A. Delik

7a

8b

Czwartek 8:00-8:45
Czwartek 8:50-9:35

46

46

Koło ucznia zdolnego

A. Sodel

8b

Piątek 8:00-8:45

17

Koło literackie

G. Czajkowska

8c

5d

Czwartek 14:45-15:30
Piątek 11:35-12:20
Piątek 12:45-13:30

45

45

Koło biologiczne

J. Kamińska

6b

Środa 11:35-12:20

3

Koło biol.-chem.

J. Kamińska

8a

Wtorek 14:45-15:30

35

Zespół muzyczny „EFFATHA” i koło gitarowe

Koło gitarowe

D. Peplinska

Grupa III

 

GRUPA II

GRUPA I

Wtorek 14:45-15:30

 

Wtorek 8:50-9:35
Piątek 13:50-14:35

7

 

5

6

Koło wyrównawcze

K.Kobierowska

2a

2b

Czwartek 8:00-8:45
Czwartek 11:35-12:20

39

Kuźnia talentów

E. Dymska

3a

Czwartek 15:35-16:20

18

Koło wyrównawcze

K. Sobolewska

1a

Poniedziałek 11:35-12:20

 

stołówka

Tropiciele wiedzy

M. Ostrycharczyk

2c

Czwartek 15:35-16:20

21

Mini-siatkówka

K. Ryzop

4-6

7-8

Środa 16:20-17:10
Środa 17:10-18:00

sala gim.

Pierwsza pomoc

K. Ryzop

4-8

Czwartek  12:20-12:45

sala gim.

Język angielski

A. Blicka

4-8

Poniedziałek 12:20-12:45

8

Koło wyrównawcze

K. Błażejak

1b

Wtorek 10:40-11:25

39

Język angielski

E. Kowalska

6a,b,c

Czwartek 14:45-15:30

47

Koło geograficzne

K. Krajewska

6a

Środa 14:45-15:30

12

Koło wyrównawcze

D. Mierzyńska

2b

Poniedziałek 14:35-15:30

21

Język polski

E. Napora

8b

7a,b

Środa 8:00-8:45

Wtorek 14:45-15:30

8

6

Koło wyrównawcze

B. Szczutkowska

3b

Środa 8:50-9:35

Środa 9:40-10:25

26

SKS -LA

V. Kuśmider

SP

Wtorek 16:20-17:30

sala gim.

SKS

badminton

gry i zabawy ruchowe

B. Kruszyńska-Henke

SP

Poniedziałek 16:30-17:30

Czwartek 16:30-17:30

Sobota 9:00-10:00

            10:00-11:00

sala gim.

 

sala gim.